CURRICULUM VITAE

ANGELA MÎŢĂ-BACIU

Adresa

Str. Păcurari nr. 106 B, IAŞI,  700515, ROMÂNIA

Telefon/Fax 00 40 2 32 217 355

Tel.mobil 00 40 722 304 301

E-mail: angelabaciu@hotmail.com

NAŢIONALITATEA
Română
ProfesiA

TITLURI ŞTIINŢIFICE

LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR

AVOCAT

MEDIATOR

DOCTOR ÎN DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Engleză – nivel ridicat

Franceză – nivel ridicat

Germană – nivel mediu

Italiană – nivel  bază

Studii LICEALE
Liceul de matematică-fizică “C. Negruzzi” Iaşi
Studii UNIVERSITARE
Teza de licenŢĂ “Mijloacele şi modalităţile de plată în relaţiile comerciale internaţionale” – 1982, Facultatea de Drept  a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi  
TITLUL tEZEI DE DOCTORAT Conflictele de legi în materia vînzării de bunuri mobile  corporale în reglementrea uniformă europeană
Domenii de interes
n  Dreptul internaţional privat

n  dreptul european al afacerilor

n  Dreptul comerţului internaţional

n  Arbitraj intern si international

n  Dreptul afacerilor

n  Protecţia juridică a drepturilor omului

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

n  1982-1989 Consilier juridic stagiar, definitiv

n  Iunie 1989 examen de admitere  pentru intrarea în Baroul de avocaţi

n  1993 admitere la doctorat – domeniu : “Drept internaţional privat”

Titlul tezei:  « Conflictele de legi în materia vînzării de bunuri mobile  corporale în reglementrea uniformă europeană »

n  1994 – examen I: “Dreptul comerţului internaţional”.

n  1995 (februarie) – examen II:  “Drept internaţional privat”

n  1995 (mai) – examen III: “Autonomia de voinţă în relaţiile contractuale internaţionale”

n  sustinera referatelor

n  2001 sustinerea publica a tezei de doctorat la Universitatea « Al.I.Cuza »  din Iasi, acordarea titlului de doctor, confirmaT prin Ordinul MEC nr.4198/2002

1989 –si in  prezent avocat Baroul Iasi

1987 – si in prezent Lector univ. dr . la Univ. « Petre Andrei » din Iasi

1997-1998 Director General Dir Gen pt Protectia Drepturilor Copilului IASI ;

  • 2006 diploma  Mediator

LECTOR  – INSTITUTUL NATIONAL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE  AL AVOCATILOR –  IASI

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE
n  U.I.A. (“Union Internationale des Avocats”)

n  A.P.A.D.O. (“Asociaţia avocaţilor pentru apărarea drepturilor omului” cu sediul la Brasov

n  Arbitral women

PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

CURSURI, PROGRAME, STAGII DE CERCETARE

CURSURI INTERNAŢIONALE

PROGRAME de formare profesionala

STAGII DE CERCETARE

Cursul “Drepturile omului. Teorie şi practică” cu referinţă în mod special la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Anglia, Universitatea. din Birmingham, Facultatea de Drept, septembrie-noiembrie 1993);

Cursurile de vară ale academiei de drept internaţionale de la Haga, iulie 1997
Programul cursurilor:
– Curs general de drept internaţional privat (un studiu critiv comparativ al evoluţiei practicii contemporane);
– Teoria regulilor de conflict facultative
Organizaţia Nord Americană a Liberului Schimb;
– Legea garanţiilor bancare;
– Arbitrajul şi convenţiile internaţionale;
– Proprietatea mobiliară în dreptul internaţional privat;
– Cetăţenia în U.E., naţionalitatea şi condiţia străinilor

INSTITUTE OF LEGAL STUDIES – POLISH ACADEMY OF SCIENCES – course on  InternationalProtection of Human Rights, Poznan septembrie 1997

INSTITUT UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL LUXEMBOURG Cursul de vara – Spatiu virtual -relatii contractuale pe Internet– Luxembourg,   iulie 1998

CURTEA INTERNAţională de justiţie, Haga, Palatul Păcii, Olanda, octombrie-noiembrie 1994
“Protecţia internaţională a drepturilor omului şi sistemele naţionale” cu participarea celor implicaţi: parlamentari, magistraţi, procurori, avocaţi. Excursie de studii şi cazuri practice la CONSILIUL EUROPEI – Curtea drepturilor omului de la Strasbourg;

Centru Pilot de Mediere Craiova in colaborare cu Ambasada S.U.A. si MINISTERUL JUSTITIEI – CURS de 80 de ore de pregatire ca MEDIATOR , Craiova 15.05.2006-19.05.2006 si 30.05.2006-03.06.2006

PUBLIC INTERNATIONAL TRADE LAW COURSE (PITLC-11E)  in cadrul International Development Law Rome (IDLO) , Bucuresti  iunie-iulie 2005 Bucuresti

Cursul intitulat CONSTRUCTIE ECONOMICA EUROPEANA in perioada anului academic 2007/2008 in cadrul programul Erasmus modul european Jean MONET;

______________________________________________

CONSILIUL EUROPEI, CENTRE DE FORMATION DES AVOCATS DALSACE – LA PROTECTION DES DROITD DE L’HOMME, Sesiunea pentru formarea tinerilor avocati din Europe Centrale şi de Orientală”,  Strasbourg, septembrie. 1997 ;

Training in Whashington D.C., Chicago IL, Champagne IL, USAID   Programul „ROMANIA CHILD WELFARE ADMINISTRATION PROGRAM” Parkland College, Champagne Illinois, S.U.A. iunie-iulie 1999

Stagiu practic la Societatea Civilă de Avocatură “Smith & Graham”, Hartlepool, Cleveland; United Kingdom, octombrie-noiembrie 1993

STAGIU DE CERCETARE: “INSTITUTUL ELVEŢIAN DE DREPT COMPARAT” Laussane, Elveţia  in perioada ianuarie-februarie 1998 si noiembrie-decembrie 1998, Cercetare si articole pe tema contractelor internationale si lucrare “Franchising in Romania”

INSTITUTUL DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
“MAX PLANCK” DE LA HAMBURG, GERMANIA, 1999
– Stagiu de documentare şi cercetare la studii pe tema dreptului internaţional privat german cu referire în special la contractele internaţionale
– Documentare pentru lucrarea “Convenţia de la Haga din anul 1986 cu privire la legea aplicabilă contractelor internaţionale”

STAGIU DE CERCETARE: “INSTITUTUL DE DREPT INTERNAŢIONAL, DREPT COMUNITAR ŞI ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL, T.M.C. ASSER INSTITUTE, HAGA, sept-dec. 1997
– Documentare şi elaborarea lucrării: “Articolul 4 din Convenţia de la Roma referitoare la legea aplicabilă relaţiilor contractuale”, parte din Capitolul II al tezei de doctorat

STAGIU DE CERCETARE: UNIDROIT “INSTITUTUL PENTRU  UNIFICAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL”,   Roma,  iulie-august 2001, Tema cercetarii : contractul de franchising

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI INTERNAŢIONALE
COORDONA-

TOR ECHIPA

TRIBUNAL ARBITRAL

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE PLEDOARII “RENé CASSIN”, Consiliul Europei, Palatul Drepturilor Omului, Strasbourg, ediţiileXVI-a, 2000 şi ediţiile a XVII-a,  a XVIII-a 2001,  a XX-a 2003, a XXII- a 2005 in calitate de indrumator al echipei de studenti de la Universiattea « Petre Andrei » din Iasi ;

UNIVERSITATEA   Hong Kong,  . Institutul de Arbitraj Hong Kong,  ARBITRU in complet de arbitri la cea de a VI a sesiune a concursului international ANNUAL WILLEM C. VIS (EAST) INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, Martie 2009

PARTICIPĂRI LA SESIUNI CONGRESE SEMINARII, COLOCVII, COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNATIONALE

SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE internationale :

Colocviul cu tema : Impérialisme et chauvinisme juridiques
Imperialism and Chauvinism in the Law
la SWISS INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW , Lausanne, 3-4 octobre 2002

n  Workshop-ul   “Dezvoltarea cadrului legal pentru comertul international in România” organizat de Camera Internationala de Comert,   Organizatia Mondiala a Comertului, UNIDROIT si Ministerul Economeii Si Comertului, decembrie 2006, Bucuresti;

n   Seminar, TRIBUNALUL IASI Fundatia pentrut protectia victimelor, Raspunderea  in cazul accidentelor de circulatie,  Iasi, iunie 2007; cu prezentarea lucrarii Raspunderea pentru accidente de circulatie intre iniuria si Roma II.

n  Conferinţa internaţionala POLITICI EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI, Centrul de Studii Europene -Univ.Al.I.Cuza Iasi, 27 -28  octombrie 2009 cu participare si prezentarea lucrarilor:

New regulation on the applicable law for contracts in Europe and   EU  Member States” si „Politici europene pentru dezvoltarea IMM-urilor. Optimizarea acţiunilor pentru stimularea antreprenoriatului şi dezvoltarea IMM la nivelul Uniunii Europene”;

Conferinţa «Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale conform Regulamentului (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 (Regulamentul ROMA I)»– Academia Româna, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice, 30 octombrie 2009, cu prelegerea Noua reglementare în domeniul legii aplicabile contractelor în Europa şi în statele membre ale UE [New regulation on the applicable law for contracts in Europe and EU Member States]

Congresul international Contract Law & International Commercial Arbitration gazduit de Universitatea La Rioja SPANIA, 4-5 November 2009. cu prezentarea lucrarii: HARMONISATION OF CONFLICTS LAW RULES IN ROMANIA.  NEW REGULATION ON THE LAW CONTRACTS.

___________________________________________________________

PARTICIPĂRI LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE

PARTICIPĂRI LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE internE ALE UNIVERSITATII PETRE ANDREI DIN IASI. 1998 – prezent E.g. Evolutia si perspective dreptului romanesc in context european, a XVII-a Sesiune stiintifica anuala, Sectiunea drept privat, 17-19 mai 2007 tema prezentata : Noua reglementare a societatilor comerciale in Romania. __________________________________________________________________

PUBLICAŢII

MONOGRAFII

CURSURI

UNIVERSITARE

ARTICOLE,

STUDII

IN CURS DE APARITIE :

LEGEA APLICABILA VÂNZARII INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI – o retrospectivă a Convenţiei de la Roma din 1980 referitoare la legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi a Convenţiei de la Haga din 1986 privitoare la vânzarea internaţională de bunuri mobile,  342 pagini format A5,  la Editura Junimea, Iaşi, 2001

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT note curs, la Editura “PrincepsEdit” format academic,  Iaşi 2005

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT note curs,  la Editura “PrincepsEdit” format academic,  350 pag., Iaşi 2005

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL note curs, Editura “PrincepsEdit” format academic,   pag., Iaşi 2005

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT note curs,  la Editura “ Casa Venus” format academic,  350 pag., Iaşi 2007

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL note curs, Editura “ Casa Venus” format academic,   pag., Iaşi 2007

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT,  la Editura “  STEF” format academic,  350 pag., Iaşi 2008

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL, Editura “STEF” format academic,  347 pag., Iaşi 2008

ASCERTAINING THE APPLICABLE LAW IN THE CASE OF CONTRACTS (Stabilirea legii care guverneaza contractul international) în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul V, 1995.

THE LAW APPLICABLE IN THE CASE OF CONTRACTS. SOLUTIONS ADOPTED IN ROMANIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW (Legea aplicabilă raporturilor contractuale cu elemente de extraneitate. Soluţii adoptate de legea română de drept internaţional privat), în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul V, 1995.

GENERAL ASPECTS IN THE ROME CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS (Aspecte generale ale convenţiei de la Roma privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale) în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul VI, 1996

FINDING THE BALANCE BETWEEN ARTICLE 4(2) AND 4(5) OF THE ROME CONVENTION FROM 1980 (Aplicarea articolului 4, paragrafele (2) şi (5) din Convenţia de la Roma privind legea aplicabilă relaţiilor contractuale în jurisprudenţa statelor semnatare), în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul VI, 1996

LIBERTATEA DE EXPRESIE ÎN CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI, lucrare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii “Petre Andrei”, iunie 2000

CONTRACTUL DE LEASING in colaborare cu Alexandru Moise, în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul IX,1999-2000

CONTRACTUL DE IMPORT DE BUNURI MOBILE CORPORALE CU REFERIRE SPECIALĂ LA MATERIALELE PENTRU PICTURĂ, in colaborare cu Blanaru Cristina, în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, Tomul IX, 1999-2000

ACTIVITĂŢILE COMITETULUI MINIŞTRILOR ÎN CADRUL

CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI  în revista “Baroul”, nr.1/2003, Iaşi ;

ACTIVITĂŢILE COMITETULUI MINIŞTRILOR ÎN CADRU CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILORFUNDAMENTALE ALE OMULUI, în Anuarul Fundaţiei Academice << Petre Andrei>>, 2001/2003, tomul  X

DOMENIUL DE APLICARE A LEGII CONTRACTULUI, în Anuarul Fundaţiei Academice << Petre Andrei>>,   tomul  XI, 2005

GRUPURILE EUROPENE DE INTERES ECONOMIC (EEIG) în « Economia XXI » revista stiintifica a Facultatii de economie –Centrul de cercetari economice-Universitatea « Petre Andrei », nr.1(10) Trim I /2006

REFLECTII PE MARGINEA REGLEMENTARII ROMANE  PRIVIND GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC (GIE) în  volumul sesiunii stiintifice Facultatea de drept a Universitatii « PETRE ANDREI » din Iasi

PRINCIPII GENERALE ALE SISTE MULUI AUTONOMIEI DE VOINŢĂ, in Anuarul Universitatii “Petre Andrei” tomul vol XIV – Colectii,  si a – XVIII- a Conferinta stiintifica anuala cu participare internationala “TRADITIE SI REFORMA IN DREPTUL ROMANESC”  2007

NORMELE DE APLICARE NECESARĂ ÎN CONVENŢIA DE LA ROMA 1980 REFERITOARE LA LEGEA APLICABILĂ OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE, în Anuarul Fundaţiei Academice “Petre Andrei”,

REFLECTII PE MARGINEA REGLEMENTARII ROMANE  PRIVIND GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC (GIE) în  volumul sesiunii stiintifice Facultatea de drept a Universitatii « PETRE ANDREI » din Iasi, 2007

PRINCIPII GENERALE ALE SISTEMULUI AUTONOMIEI DE VOINŢĂ, in Anuarul Universitatii “Petre Andrei” tomul vol XIV – Colectii,  si a – XVIII- a Conferinta stiintifica anuala cu participare internationala “TRADITIE SI REFORMA IN DREPTUL ROMANESC”  Casa de editura “Venus“ Iasi 2008

RASPUNDEREA PENTRU ACCIDENTE DE CIRCULATIE INTRE INIURIA SI ROMA II. in Jurnalul de studii juridice nr.1-2/2008, Anul III Editura Casa de editura “Venus” Iasi 2008

1.NEW REGULATION ON THE APPLICABLE LAW FOR CONTRACTS IN EUROPE AND   EU  MEMBER STATES si

2.POLITICI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR. OPTIMIZAREA ACTIUNILOR PENTRU STIMULAREA ANTREPRENORIATULUI SI DEZVOLTAREA IMM LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE, in volumul conferintei internationale POLITICI EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI, , Centrul de Studii Europene, Univ.Al.I.Cuza Iasi

3.HARMONISATION OF CONFLICTS LAW RULES IN ROMANIA.  NEW REGULATION ON THE LAW CONTRACTS. In volumul Congresului international Contract Law & International Commercial Arbitration Univ.La Rioja, Spania, Nov. 2009.

1. Cursul  – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)   – ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL Editura acreditata CNCSIS

2. Studiul – AUTONOMIA DE VOINTA  IN  RELATIILE CONTRACTUALE INTERNATIONALE la Editura Polirom Iasi

3. Articol „DISPOZITIILE IMPERATIVE PREVĂZUTE DE LEGEA ROMÂNĂ PENTRU REGLEMENTAREA UNUI RAPORT JURIDIC CU ELEMENT DE EXTRANEITATE” in Revista Dreptul

4. Articolul LEX MERCATORIA SI  ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL in Revista Romana de Arbitraj

5. Articolul CONVENTIA NATIUNILOR UNITE (VIENA 1980) ASUPRA CONTRACTELOR DE VINZARE INTERNATIONALA DE MARFURI SI PRACTICA INSTANTELOR DIN ROMANIA

CERCETARE STIINTIFICA –

PROIECTE, GRANTURI, CONTRACTE

DIRECTOR  – CLINICA LEGALA Componenta 2 Democratie, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei, linia de buget PHARE 2005/017-553.01.021 in PROIECTUL ,,Promovarea şi protejarea drepturilor omului în relaţiile de muncă” finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 Consolidarea democraţiei în România – Componenta 2 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. Fundaţia Pro WOMEN în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, 2007-2008

Consultant/Reprezentatnt in Comisia de etica profesionala in PROGRAMUL DE CERCETARE DE EXCELENTA CEEX – PROIECT de cercetare dezvoltare complex P-CD ”Nanoconjugate ale ciclodextrinelor cu eliberare controlata de principii active anti HIV si antimicotice” Academia Romana – Institutul Petru Poni Iasi, 2006-2007-2008

Membru in echipa de lucru in PROIECTUL nr.88/COD SMIS-CSNR 2213 intitulat ”Centru de cercetari avansate bionanoconjugate si biopolimeri  (IntelCentru) POS – CCE, Academia Romana – Institutul Petru Poni Iasi, 2009-2012

Membru in echipa de lucru a PROIECTULUI nr. 571/ 2007 intitulat ”Tehnologii ecologice moderne pentru monitorizarea si  decontaminarea  sistemelor antropice din Regiunea de Nord-Est” admis la finantare;

DIRECTOR, EDITOR SI PRODUCATOR WEB SITE ROMANIA in   Programul in Queen Mary Case Translation Programme (United Nations  Conventions on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) University of London cu titlul Autonomous Network website CISG Romania in parteneriat cu  Institute of International Commercial Law,  Pace University School of Law, New  York , S.U.A.

INTENŢII DE VIITOR
Continuarea cercetării în domeniul dreptului internaţional privat, al dreptului comerţului internaţional, dreptului european al afacerilor cu desfăşurarea unor activităţi didactice în domeniu ;

stagii de cercetare in institute de drept international de prestigiu cu depunerea de proiecte de cercetare ce vizează programele de pregătire la nivel  postdoctoral;

aplicarea pentru  obtinerea de granturi / Proiecte de cercetare interne si internationale, programe europene

participare la congrese internaţionale in domeniul dreptului afacerilor, drept international privat, dreptul comertului international, ADR Arbitraj comercial internal0 Responses to “About”  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: